Congres Erfgoed in Waterbodems was een groot succes!

Het congres over Erfgoed in Waterbodems vond 28 November 2013 voor het eerst plaats in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad en was en groot succes!

Het congres, georganiseerd door Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAMF), was een prachtig en praktisch gericht initiatief. Het congres ging over het inventariseren, beheren en beleid maken rondom erfgoed in en onder water. Naast een discussie met het panel hebben acht stakeholders van rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven gesproken over hun vorderingen, wensen en zorgen op het gebied van de onderwater- en scheepsarcheologie. De dag is destijds als succesvol, eerlijk en open bestempeld door de deelnemers.

De conferentie krijg dit jaar een vervolg om de vorderingen in scheeps- en onderwaterarcheologie te bespreken.