Het congres ‘Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie’ komt eraan !

Op 11 december 2015 vindt het congres ‘Landkaart van de Nederlandse maritieme archeologie –  wie doet wat’ plaats. Het congres is een vervolg op het congres ‘Erfgoed in waterbodems’ dat 28 november 2013 voor het eerst plaatsvond in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad.

Dit jaar is het doel van het congres om een ‘landkaart’ van de Nederlandse maritieme archeologie te maken: welke spelers zijn er actief zijn en wat hun rol is in het maritieme archeologische monumentenzorgproces? Dat zullen o.a. overheden, normstellers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, opgravingsbedrijven, adviesbureaus, wetenschap, duikers, vrijwilligers, verenigingen, musea zijn. Daarnaast is er in een paneldiscussie aandacht voor wat de verschillende partijen graag zouden willen doen of willen dat er gebeurt in de toekomst. Hoofddoel van dit congres is alle betrokkenen in de branche met elkaar in contact te brengen en de oprichting van een platform waarmee het vakgebied naar een hoger plan kan worden gebracht. Ook zal er een kleine informatiemarkt zijn waar verschillende organisaties zichzelf presenteren.