Eerste succes! kamervragen over het event ‘SOS! Onze schepen vergaan twee keer’

Op 6 juli 2017  vond het event “SOS! Onze schepen vergaan twee keer” plaats met als doel de samenleving en de politiek te motiveren kostbare historische scheepswrakken te beschermen. Het eerste succes is geboekt.  Afgelopen 20 juli stelde Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) Gijs van Dijk (PvdA) en Sandra Beckerman (SP), naar aanleiding van ons event en een bijeenkomst georganiseerd door de  provincie Noord-Holland en gemeente Texel enkele Kamervragen aan minister Jet Bussemaker (onderwijs, cultuur en wetenschap).

De directe aanleiding van de vragen lag in een brief die, ondertekend door de vijf kustprovincies, in mei aan het Rijk werd voorgelegd. De Kamerleden wilden weten of het klopt dat er geen beleid, budget of regelgeving beschikbaar is om de teloorgang van ‘dit waardevolle Nederlandse erfgoed te stoppen’. Daarnaast wilden zij weten of de minister bereid is om te komen tot een programmatische aanpak om de scheepswrakken te redden.

De problemen, idealen en mogelijke oplossingen zoals deze op het event geformuleerd zijn, kwamen bij de vragen ook aan de orde. Zo zijn er vragen gesteld over het gebrek aan een nationaal archeologisch museaal icoon en over welke rol een museum  zou kunnen vervullen in het vertellen van nationale verhaal over de internationale Hollandse zeevaart in de Gouden Eeuw. Ook werd gevraagd of de minister bereid is om vrijwillige sportduikers meer verantwoordelijkheid te geven bij het inspecteren van wrakken en het bergen van bedreigde vondsten.

Veel partijen gaan dus aan de slag. Samen kunnen wij  de ambtelijke en bestuurlijke initiatieven een helpende hand bieden en komen tot een actieplan met aanbevelingen en oplossingsrichtingen!