Paneldiscussie

De samenstelling van de paneldiscussie is licht gewijzigd. Hemmy Clevis is helaas verhinderd. Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst  en regioarcheoloog van Walcheren schuift aan tijdens de paneldiscussie.